WireShark - Страхотен мрежов Sniffer

Packet Sniffer, наричан още Packet Analyzer или Network Analyzer, са специален софтуер, който прихваща, анализира и регистрира трафика, преминаващ през мрежата

Tintii Photo Filter - Прилагане на ефектите за разделяне на цветовете към вашите изображения

Tintii Photo Filter е безплатен самостоятелен инструмент както за операционната система Windows, така и за операционната система Linux, която ви позволява да приложите ефекти на цветоотделяне към вашите изображения.