Винаги, когато създавате нова презентация, PowerPoint я номерира по подразбиране. Ако работите върху по-голяма презентация и се включват и други членове и ви позволява да кажете например, че зададената част от задачата започва от слайд номер 10-21, тогава ще трябва да промените механизма по подразбиране за номериране на слайдове в PowerPoint.

Стартирайте PowerPoint и отидете до Дизайн раздел.

Удари Настройка на страницата опцията и ще се покаже диалоговият прозорец "Page Setup". Сега използвайте Брой слайдове от: опция за избор на желания номер, за да започнете номерирането на слайдовете. Както можете да видите от екранната снимка по-долу, ние избрахме 10.

Сега слайдът ще започне от десетия слайд, вместо да започне от първия слайд. Можете да изберете номер, в зависимост от това колко потребители работят съвместно.

Е Работил За Вас: Robert Gaines & George Fleming | Искате Ли Да Се Свържете С Нас?

Коментари В Сайта: