За споделяне на електронни таблици в Excel понякога трябва да скриете главните заглавия, за да му придадете по-добра и професионална визия. В тази публикация ще ви уведомим как да скриете заглавките на главния ред и колоните.

Стартирайте електронната таблица на Excel 2010, на която искате да скриете заглавията на редове и колони. Например включихме електронна таблица, която ще споделяме онлайн.

Сега нататък досие и щракнете върху Настроики.

Сега от лявата страна изберете напреднал и от дясното стъкло превъртете надолу до Показване на опциите за този работен лист раздел, изберете лист, на който искате да приложите настройките. правя неспособен Показване на заглавия на редове и колони опция. Кликнете Добре продължавам.

Ще видите, че заглавките на реда и колоните се премахват от прозореца на работния лист.

Можете също така да проверите разгледаните преди това ръководства за скритата електронна таблица на Excel в хартия с графики и как да променяте, премахвате и печатате решетки в Excel 2010.

Е Работил За Вас: Robert Gaines & George Fleming | Искате Ли Да Се Свържете С Нас?

Коментари В Сайта: