Всеки път, когато получите нов имейл, Outlook 2010 показва предупреждение за работния плот. Ако желаете, можете също да деактивирате предупреждението за работния плот. Но това е полезно в много случаи, да видим как можем да променим настройките по подразбиране на новия имейл сигнал.

Кликнете върху Файл (Office) и изберете Настроики и навигират към поща в лявата колона и кликнете върху Настройки за предупреждения за работния плот бутон под Пристигане на съобщение секция.

Най- Настройки за сигнали за работния плот Ще се покаже диалогов прозорец, сега направете промени в новите настройки за имейл съобщения като Продължителност и прозрачност чрез преместване на плъзгача и регулиране на стойностите, които се чувстват подходящи. Продължителността указва времето, в което новото съобщение за имейл остава на работния плот.

Е Работил За Вас: Robert Gaines & George Fleming | Искате Ли Да Се Свържете С Нас?

Коментари В Сайта: